Tagasiside

Teie tagasiside on meile oluline. Palume teil täita allolev küsimustik, et saaksime oma tööd veel paremini korraldada.

  Teie Vanus

  Teie Sugu

  Elukoht

  Kas perearstipraksis asub teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas?

  Kas registreerimisel küsiti teie käest registreerumise põhjust?

  Kas olete teadlik telefoninõustamise võimalustest?

  Kas olete teadlik perearstikeskusesse e-kirja saatmise võimalustest?

  Kas olete teadlik koduvisiitide tegemise korraldusest praksises?

  Kas olete teadlik praksises pakutavate tasuliste teenuste olemasolust?

  Kas teid on teavitatud tasulise teenuse kasutamisel teenuse hinnast enne teenuse
  kasutamist?

  Kas olete tundnud end mingil põhjusel (rass, sugu, vanus, usuline kuuluvus vm)
  diskrimineerituna praksise personaliga suheldes?

  Kas teid on praksises koheldud lugupidavalt ja austusväärselt?

  Kas kolmanda isiku viibimiseks vastuvõtu juures (üliõpilased jne) on teie käest enne
  vastuvõtu algust küsitud selleks nõusolekut?

  Kas olete külastanud praksise kodulehte?

  Kas olete rahul oma perearstikeskuse ruumidega?

  Kas vastuvõttudel on teile pakutud piisavalt arusaadavat infot teie tervise, uuringute ja ravi
  kohta?

  Kas olete vastuvõttudel saanud tervist edendavat infot piisavalt?

  Kas tahaksite perearstikeskuse töös midagi muuta?

  Suur tänu!