Vakstineerimine gripi vastu jätkub!
Tasuta gripivaktsiini saavate inimeste sihtgrupp laienes!

Teostame gripivastast vaktsineerimist Sõmeru Perearstikeskuses.

Broneeri aeg Sõmeru Perearstikeskuse telefonil +372 322 0518

Riikliku immuniseerimiskava alusel võimaldatakse 2022. a. sügisel tasuta gripivastast
vaktsineerimist:

● väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajatele, ööpäevaringse
erihoolekandeteenuse saajatele, kogukonnas elamise teenuse saajatele.
● 60-aastastele (1962 ja varem sündinud) ja vanematele isikutele
● lapsed vanuses 6 kuud kuni 7 eluaastat (k.a.) (2015 ja hiljem sündinud)
● üle 8-aastased kuni 19 a (k.a.) lapsed ja noorukid, kes kuuluvad gripi riskirühma (Gripi
riskirühma loetakse lapsed ja noorukid, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt
haigestuda – lapsed, kellel on südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused,
immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus);
● rasedad
Kasutatav immuunpreparaat on süstitav InfluvacTetraSPC
Lisainfo: https://www.ravimiregister.ee/Data/SPC/SPC_1782615.pdf

Lisainfo: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/fluenz-tetra-epar-
product-information_et.pdf

Gripivaktsiini ja COVID-19 vaktsiine võib manustada ükskõik, millise intervalliga, sh ka
samal päeval.

Endiselt pakume tasulisena vaktsiini:

● süstitav vaktsiin Influvac Tertra 13 eurot
● 24-kuulistel kuni alla 18 aasta vanustel lastel ja noorukitel nasaalne (nina kaudu
manustatava) vaktsiin Fluenz Tetra 25 eurot

Levinuim viis gripist hoidumiseks on iga-aastane vaktsineerimine.

Püsi terve!