Perearsti nimistusse registreerimine

Avaldust on võimalik esitada kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud või tähitud kirjaga e-posti teel.

Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.
Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

 

Lae blankett alla siit: